Stripboekjes Droppie Water: overzicht

1. Droppie en de reis van het afvalwater

Voorkant stripboekje Droppie Water 1: De reis van het afvalwater

Droppie Water heeft meegeholpen het huis schoon te maken en is daar zelf een beetje vies van geworden. Zijn vader neemt hem mee naar de rioolwaterzuivering van het waterschap. Via een waterput klimmen ze in het riool en met een bootje peddelen ze naar de zuiveringsinstallatie. Ze beleven allerlei avonturen: verstoppingen in het riool, stroomversnellingen door pompen, verstikkende vliezen van oliemonsters en schrobbende bacteriën. Uiteindelijk komen ze blinkend schoon in de rivier terecht en kunnen ze naar huis peddelen. Droppie weet precies waar zijn volgende opstel over zal gaan!

2. Droppie en de reis van het regenwater

Voorkant stripboekje Droppie Water 2: De reis van het regenwater

Het regent heel hard en het onweert. Droppie is bang, maar de volgende ochtend lijkt het alsof er niets gebeurd is. Opa legt uit hoe dat kan. Hij vertelt Droppie het verhaal over de kringloop van water op aarde. Regenwater valt naar beneden, komt in rivieren terecht, stroomt naar zee, verdampt door de zon, pakt zich samen tot wolken en regent dan weer naar beneden. Opa neemt Droppie mee naar de polder en laat zien hoe het waterschap het water in sloten en kanalen steeds op het goede peil houdt. Droppie leert alles over stuwen, peilschalen, gemalen, boezemkaden, de rivierdijk, water-bewaarplekken voor droge tijden en ruimte voor de rivier. Lees mee met Droppie en je wordt vanzelf ook zo’n knappe kop!

3. Droppie op de dijk

Voorkant stripboekje Droppie Water 3: Op de dijk

Droppie moet een werkstuk maken over dijken en waterschappen. Hij gaat langs bij Opa die vroeger in het dijkleger heeft gezeten. Opa weet dus alles van dijken. Hij laat Droppie zien dat het water in de rivier in de winter erg hoog kan staan. Dat komt door alle regen en sneeuw die er dan valt. De winterdijken moeten dus heel hoog zijn om het land naast de rivier droog te houden. Droppie ontmoet de muskusrattenvanger. Droppie vindt het wel zielig dat de beestjes gevangen worden. Maar Droppie wil ook niet dat er overstromingen komen doordat de ratten de dijken kapot maken met hun gangen. In de loods van het waterschap laat Dijkgraaf Stortsteen Droppie zien hoe de dijken bewaakt worden en gerepareerd als dat nodig is. Droppie weet genoeg en maakt een werkstuk waar hij zelf en de juf super trots op zijn.

4. Droppie op reis in de natuur

Voorkant stripboekje Droppie Water 4: Op reis in de natuur

Droppie gaat op schoolreisje. De klas gaat roeien over een klein riviertje. Onderweg komen ze langs natuurvriendelijke oevers en ontdekken ze de planten en dieren die daar leven. Natuurgids Wies Waterwijs legt uit wat een vistrap is. Boer Blij in 't Veld vertelt over de sloten in zijn land en over het gemaal waarmee het waterschap het waterpeil in die sloten regelt. Sommmige stukken land naast de rivier mogen wel eens overstromen. Daar is het heel moerassig en leven bijzondere dieren zoals bevers. Op de terugweg naar de stad vaart Droppie een stukje van een route waarlangs waterdieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen reizen. Ringslangen, snoeken en andere dieren blijken heel erg blij te zijn met deze ecologische verbindingszones!

5. Droppie en het klimaat

Voorkant stripboekje Droppie Water 5: Droppie water en het klimaat

Het is al dagenlang erg heet en het heeft al tijden niet meer geregend. Droppie en Spetter zoeken verkoeling bij de vijver, maar ontdekken dat die bijna droog staat. Ze gaan snel water halen om de vissen te redden. Dat is het begin van een spannend avontuur: over het zouter worden van het grondwater, over stijging van de zeespiegel en kustversterking, over heftige plensbuien en het voorkomen van wateroverlast in de stad, over piekafvoeren op de rivier en het bouwen aan meer ruimte voor het rivierwater. Droppie en Spetter realiseren zich dat klimaatverandering wel iets is waar ze rekening mee moeten houden. Gelukkig blijken er dingen te zijn die ze zelf kunnen doen om de klimaatverandering wat minder snel te laten gaan.