Website agrarische deel Activiteitenbesluit online

De website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl is online. Deze site brengt de milieuregels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer (AB) voor agrariërs en andere gebruikers op een overzichtelijke manier in beeld. Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Regels en maatregelen

De website heeft informeert de bezoekers over de regels en de maatregelen die voor agrarische activiteiten in de land- en tuinbouw van toepassing zijn. Op de website staan vier tekeningen. Bezoekers kunnen een tekening selecteren en een specifiek onderdeel aanklikken. Dan wordt voor dat onderdeel zichtbaar welke regels en maatregelen van toepassing zijn. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven. De tekeningen hebben betrekking op de activiteiten die plaatsvinden op het erf van een veehouderijbedrijf, het erf van een bedrijf met teelten in de open lucht, een glastuinbouwbedrijf en/ of bedekte teelt en een perceel.

Kennis- en adviesbureau Broos Water uit Emmeloord heeft de website ontwikkeld. Diverse belanghebbende partijen zijn betrokken bij het opzetten van de site. Gebruikers kunnen ook vragen stellen en/of discussies opstarten. Na ontvangst beantwoordt Broos Water de vragen of stuurt ze door naar andere specialisten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Broos van Kennis- en adviesbureau Broos Water BV, Reaal 9J, 8305 BP Emmeloord, tel. (0527) 611 555 / (06) 224 618 68, e-mail j.broos@brooswater.nl