Waterschap controleert op uitrijden mest

Agrariërs mogen weer dierlijke mest uitrijden. Bij het uitrijden mogen mest en resten mest uit de sleepslang niet in de sloot terecht komen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat hier de komende maanden op controleren.

Zo hoopt het waterschap het oppervlaktewater schoon en gezond te houden en verontreiniging te voorkomen. Daarom vraagt het waterschap bij het uitrijden van mest zorgvuldig en schoon te werken. Bijvoorbeeld door bij gebruik van een sleepslang zoveel mogelijk te voorkomen dat mest, door verplaatsing van de sleepslang, met de sloot in aanraking komt. Of dat het uiteinde van de sleepslang in de sloot wordt schoongespoeld, voordat de slang wordt opgerold.

De controles op het uitrijden worden vanuit de lucht uitgevoerd per vliegtuig en drone. Overtreding van de regels kan een bestuursrechtelijke sanctie en een proces-verbaal van het waterschap opleveren.