Teeltvrije zone, driftreductie en zuiveringsplicht restwaterstromen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Onlangs zijn de volgende wijzigingen in werking getreden:

  • het gebruik van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen of spuittechnieken op percelen, teeltvrije zones
  • de invoering van de zuiveringsplicht voor restwaterstromen in de glastuinbouwsector.

75% driftreductie en teeltvrije zone

Vanaf 1 januari 2017 geldt de voorwaarde dat agrariërs voor het gehele perceel spuitdoppen toepassen of een spuittechniek met een driftreductie van tenminste 75% hanteren. Daarnaast is de teeltvrije zone voor granen en graszaad aangescherpt van 25 naar 50 cm. We verzoeken u hier bij het inzaaien al rekening mee te houden.

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Per 1 januari 2018 zijn glastuinbouwers verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. De gewasbeschermingsmiddelen moeten dan met minimaal 95% uit het te lozen water verwijderd zijn. Dit betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Glastuinbouw Waterproof.