Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij open per 1 juli 2020

Waterschappen werken al jaren samen met de agrarische sector om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Om deze samenwerking nog verder in te vullen, hebben de waterschappen een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld.

U kunt een beroep doen op dit budget voor projecten en/of initiatieven die gericht zijn op de vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector. En/of het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ namens de waterschappen.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de regeling ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ op de site van Stowa. Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.