De praktijk van de levendige boerensloot

In het Veenweidegebied ten westen van Utrecht werken agrarische natuurverenigingen (ANV’s) samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een levendige boerensloot. Als agrariërs de sloot op een andere manier beheren, ontstaan er kansen voor de waterkwaliteit. Er loopt een proef met zeventien deelnemers die een andere werkmethode toepassen. Onlangs was er een bijeenkomst met agrariërs, vrijwilligers die de sloot monitoren en het waterschap om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Live ervaren

In februari 2016 spraken we met de groep agrariërs en vrijwilligers af dat we ook een evenement in de zomer zouden organiseren om ‘live’ de levendige boerensloot te ervaren. We verzamelen bij kaasboerderij Ruygeweyde van de familie Van Vliet in Oudewater. Daar worden we gastvrij ontvangen.

Grote opkomst

De opkomst is groot, dankzij het enthousiasme van de deelnemers. Het is vrij regenachtig, dus drinken we eerst een kopje koffie in de schuur, tussen de opgestapelde kazen. Als het wat droger wordt, kijken we bij de sloot of er nog bijzondere soorten planten te vinden zijn.

Verschillende planten in sloot

Om te zien welke soorten er allemaal langs en in de levendige boerensloot groeien, hebben we twee experts (ecologen) uitgenodigd. Ze ontdekken meteen een hoop verschillende plantensoorten. Die verschillende soorten kunnen we in de witte bak makkelijk herkennen (zie foto). We zien ook planten, zoals de Kattestaart, liesgras en de gele lis, maar die was al uitgebloeid.

Baggerspuit demo

Na het bekijken van de planten is het tijd voor een baggerspuitdemonstratie. Bij het baggerspuiten rijdt een tractor langzaam over het land. Via een pomp aan de tractor wordt de bovenste laag bagger uit het midden van de sloot verwijderd. De vrijgekomen bagger wordt over het land verspreid en dient als voedingstof voor het gras. De meeste deelnemers hebben al vaker een baggerspuit aan het werk gezien. Tijdens de demo is goed te zien dat de baggerspuit het slootleven maar minimaal verstoort.

Barbecue

Na afloop praten we onder het genot van een barbecue op de boerderij na over de waterkwaliteit en de bijzondere planten in de sloot. Een van de reacties was bijvoorbeeld ’ Gevoelsmatig gaan op deze manier natuur en intensieve landbouw heel mooi samen. ’

Pilot

Het project de levendige boerensloot, is een pilot die vooruit loopt op het agrarisch natuurbeheer dat in 2016 van start is gegaan. Bij agrarisch natuurbeheer maaien agrariërs de slootkant op een andere manier om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook gebruiken ze de baggerspuit om hun sloot te schonen.
Vrijwilligers die regelmatig in het veld te vinden zijn en Aquon monitoren de resultaten. Aquon is een instantie die voor het waterschap monitoort.


De waterkwaliteit testen

De waterkwaliteit testen

Tussen de kazen

Tussen de kazen

Demonstratie baggerspuit

Demonstratie baggerspuit