Online informatiebijeenkomst over teeltvrije zone en erfafspoeling

Gepubliceerd op 9 februari 2023

Vanaf 16 februari 2023 mogen agrariërs weer mest uitrijden over het land. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ziet dat de naleving van de teelt- en mestvrije zone het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Deze positieve ontwikkeling zet het waterschap graag door. Tijdens een digitale informatiebijeenkomst is er aandacht voor de geldende regels en vragen die leven over de toepassing hiervan. Op dinsdag 21 februari 2023 van 20:00 tot 21:00 uur zijn agrariërs uit het hele beheergebied van harte welkom.

Wat en waarom

De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Veel agrariërs werken al flink mee aan schoon water. Om agrariërs op de hoogte te houden van de geldende regelgeving organiseren we een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op onderwerpen als de mest- en teeltvrije zone. Daarnaast willen we uitleg geven over het belang van voorkomen van erfemissies. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is het belang van een veegschoon erf? Hoe voorkom je erfemissies naar de sloot? Op welke manier houdt het waterschap toezicht? Ook kunt u vragen stellen tijdens de bijeenkomst via de chat.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 21 februari 2023

Tijdstip: 20:00 tot 21:00 uur

Locatie: online via Microsoft Teams

Opgave en deelname

Bent u er ook online bij via Microsoft Teams? U kunt zich opgeven via communicatie@hdsr.nl. U ontvangt dan later een uitnodiging met daarin een link naar de Teams bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van Rijswijk (team Toezicht & Handhaving): 030 634 57 00. Wij kijken uit naar uw komst!