Online informatiebijeenkomst agrariërs 9 februari over uitrijden mest

Vanaf 16 februari 2022 mogen agrariërs weer mest uitrijden over het land. Wel gelden er regels voor het bemesten langs slootkanten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert hierover een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 9 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. Agrariërs uit het hele beheergebied zijn van harte welkom.

Wat en waarom

De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen. Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in. En fris uw kennis op over de regelgeving bij het uitrijden van mest om te voorkomen dat mest in de sloot komt.

Vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomst zijn: hoe bepaal je de insteek van een sloot? Mag je bemesten langs een dijk? Welke afstand moet je houden bij werkzaamheden langs een greppel? En waarom en op welke manier houdt het waterschap toezicht? Tijdens de digitale bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen via de chat.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 9 februari 2022
  • Tijdstip: 20:00 tot 21:00 uur
  • Locatie: online via Microsoft Teams
  • Deelname: gratis.

Opgave en deelname

Bent u er ook online bij via Microsoft Teams? Aanmelden kan via e-mail communicatie@hdsr.nl. U ontvangt daarna een bevestiging voor de inschrijving. Later volgt de uitnodiging met daarin een link naar de Teams bijeenkomst.