Nieuwe film: Emissie…ook niet op het erf!

Bij het schoonmaken van de spuit kunnen gewasbeschermingsmiddelen in de het riool en de sloot terecht komen. Om agrariërs hiervan bewust te maken, publiceren een aantal waterschappen vandaag de informatieve film Emissie…ook niet op het erf!. Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, kunnen leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm. Dat is funest voor het waterleven. Ook kunnen overschrijdingen op termijn leiden tot een verbod van het middel. Daarom is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk.

Erfemissie

Gewasbeschermingsmiddelen komen, naast het gewas waar ze thuishoren, ook op het erf terecht. Bijvoorbeeld door het morsen van een paar druppels bij het vullen van de spuit, het schoonmaken van de spuit op het erf of het buiten stallen van de spuit. Het erf is vaak verhard en bij een regenbui kunnen gewasbeschermingsmiddelen zo de sloot in spoelen. En afwatering op het riool werkt helaas ook niet, want de rioolzuivering zuivert gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water. Met de film ‘Emissie…ook niet op het erf’ willen de Nederlandse waterschappen telers hierover informeren.

Met opvang en zuivering klaar voor toekomst

In de film is te zien hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er allemaal in de sloot leeft. Tot slot komen verschillende zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater in beeld. U kunt de film hier bekijken. De film is te zien op:

Deelnemers film

Deze film is gemaakt door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen, Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Rivierenland, Scheldestromen, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Project Schone Bron, Drentse Aa

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Gooijer van CLM Onderzoek en Advies, 0345-470719.