Zelf meten erfafspoeling in de media

Samen met waterschap Vallei en Veluwe hebben we het project Zelf meten erfafspoeling uitgevoerd.

Nieuwe Oogst heeft hierover een berichtje gemaakt.