Lopikerwaard zoekt extra deelnemers voor project Levendige boerensloot en de zwarte stern

Momenteel staan de slootkanten prachtig in bloei. Vooral bij agrariërs die deelnemen aan het project ‘Levendige boerensloot’, via agrarische natuurbeheerpakketten. Door hun ecologische beheer van de sloot bloeien er meer planten. Dit heeft ook positieve effecten op vogels zoals de zwarte stern.

Ecologisch slootschonen

Zwarte sternen kunnen  op water en oeverplanten hun nestje maken. Daardoor komen er meer voor in de Lopikerwaard. Zo is ecologisch slootschonen niet alleen goed voor de waterkwaliteit, maar ook voor dieren en planten. Bij ecologisch slootschonen wordt niet de hele slootkant afgemaaid, maar laten de deelnemende agrariërs de wortels van de planten staan. Ze proberen te voorkomen dat het slootmaaisel weer terugvalt in de sloot. Zo blijft de oever meer intact en wordt het aantal soorten groter.
Om de bagger uit de sloot te halen en de sloot op diepte te houden, maken ze gebruik van de baggerspuit. Hierbij wordt de bagger over het land verspreid. Die bagger is een nuttige meststof voor het gras.

Bekijk de filmpjes

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap samen met de agrarische natuurvereniging een aantal filmpjes laten maken. Bekijk het filmpje hiernaast.

Agrarische natuurbeheerpakketten

Deelnemers aan de agrarische natuurbeheerpakketten ontvangen daar sinds 2016 een vergoeding voor van het waterschap en Europa. De inschrijving hiervoor loopt via het lokale Agrarische collectief in het gebied. Binnen het werkgebied van het waterschap zijn vier collectieven actief: Rijn Vecht & Venen, Rijn Gouwe Wiericke, Lopikerwaard en Utrecht Oost.


Bent u geïntereseerd?

Neemt u dan contact op met Agrarisch collectief Lopikerwaard, via hun website.  
Woont u niet in de Lopikerwaard? Kijk dan op de website van BoerenNatuur voor het agrarisch collectief in uw regio.

Filmpjes: De Boerensloot leeft!