Ervaringen agrariërs in veenweidegebied met waterpeilen en droogte bodem

Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan via e-mail over de ervaringen aan het einde van de winter in het veenweidegebied met de waterpeilen en de droogte van de bodem.

Dit is gebeurd naar aanleiding van geluiden uit het gebied over ‘lage slootpeilen’. De vraag is gesteld aan boeren in het veenweidegebied via de studiegroepen Polderkennis op peil en Bewust boeren Gouwe Wiericke. Ongeveer 15 agrariërs uit verschillende polders in het veenweidegebied hebben gereageerd. Het volgende beeld ontstaat op basis van deze reacties:

Bodem is (nog) erg droog

Niet verrassend is dat de droogte van 2018 nog steeds merkbaar is. Veel reacties geven aan dat de bovenste laag (circa 10 cm) met de regen van de afgelopen weken wel vochtig is, maar daaronder is het droog. Zo konden velen agrariërs eigenlijk de hele winter wel het land op rijden. Ook zijn er nog steeds scheuren zichtbaar, wat ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Aangegeven wordt dat de bodem nu nog makkelijk vocht opneemt (ondergrond is nog niet verzadigd), maar wel al voldoende draagkracht heeft om goed om mest uit te rijden.

Slootpeil – goed, hoog of laag

Hier waren de reacties verschillend, ook binnen dezelfde polder. Sommige herkennen de lage slootpeilen, andere geven aan dat het bij hun juist te hoog staat en weer andere vinden het goed.

Het bepalen van de hoogte van het slootpeil gaat natuurlijk het beste ten opzichte van een vast punt. Beschoeiing is bijvoorbeeld een geschikte referentie. Of een steiger, of natuurlijk een peilschaal. Schatten ten opzichte van maaiveld wordt ook veel gedaan, maar is veel minder objectief en dus minder betrouwbaar. Schatten ten opzichte van de bruine kanten bij de slootrand is ook een aantal keer genoemd.

Vervolg waterschap

Op basis van deze reacties en onze meetgegevens hebben we niet het idee dat de peilen te laag hebben gestaan. Ook onze schouwmeesters bevestigen dit. Gelukkig maar. Het is alweer april en dus zijn we inmiddels ook overgegaan naar het zomerpeil.

Kijken in het veld

Een drietal agrariërs heeft aangegeven dat we mogen komen kijken en dat ze verder mee willen denken. Met hun maken we binnenkort een afspraak om in de polder mee te kijken en op zoek te gaan naar bijvoorbeeld geschikte referentiepunten. Ook willen we dan bespreken of en hoe we over een langere periode kunnen kijken naar de veenbodem en de waterpeilen. U kunt nog aansluiten bij deze groep. Stuurt u dan een e-mail naar Susan Graas van het waterschap, susan.graas@hdsr.nl.


Quote van een deelnemer

Voorgaande winters was de grond natter. Nu kon je half februari zo het land in rijden met de meststrooier en andere jaren was het meestal pas eind maart. De droge zomer heeft denk ik ook nogal wat extra inklinking gegeven.