Bijeenkomst praktijknetwerk over waarschuwingsmodellen en ziekte zwartvruchtrot

Op 16 maart is in Ameide de 8e van de 10 bijeenkomsten van het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’ voor de fruittelers uit Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland gehouden. Deze avond ging over waarschuwingsmodellen en de ziekte zwartvruchtrot.

Waarschuwingsmodel zwartvruchtrot

Een waarschuwingsmodel is een computermodel die aangeeft op welke momenten een teler moet spuiten voor een goed resultaat. Eén van de doelen van het praktijknetwerk is om waarschuwingsmodellen beter te gebruiken en ze verder te ontwikkelen om op die manier bespuitingen te besparen.
De ziekte zwartvruchtrot op peer is een belangrijke ziekte waar veel tegen gespoten moet worden. In het kader van dit praktijknetwerk is daarom besloten om met een nieuw zwartvruchtrot waarschuwingsmodel te gaan werken. Vorig jaar is daar een start mee gemaakt.

Workshops

Dit jaar kunnen de deelnemers meer actief gebruik gaan maken van het model. Het juist interpreteren van de uitkomsten van het model is dan van groot belang. Daarom zijn in maart 2015 workshops gehouden waarin de deelnemers aan de slag zijn gegaan met de middelkeuze en de verschillende zwartvruchtrotmodellen. Aan de hand van de beschikbare informatie over de werking van de middelen en de uitkomsten van de modellen, werd gediscussieerd over het samenstellen van een bestrijdingsschema.

Ervaringen

Tijdens de workshops kregen de telers goed inzicht wanneer ze de best werkende producten konden inzetten en wanneer er niet gespoten hoeft te worden. Telers gaven ook verbeterpunten, zodat het model beter geïnterpreteerd kon worden. Bijvoorbeeld dat het nuttig was om de weersvoorspelling mee te nemen in het model.
Als de telers vinden dat het model een duidelijke toegevoegde waarde heeft bij de bestrijding van zwartvruchtrot, zal het model in 2016 voor algemeen gebruik beschikbaar komen.

Praktijknetwerk Fruittelers werken aan schoon water

Het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’ bestaat uit vijf telersgroepen, verdeeld over vijf gebieden in Nederland met veel oppervlaktewater.
De deelnemende fruittelers willen gezamenlijk de emissie beperken. Dit moet leiden tot een reductie van het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. Het praktijknetwerk is onderdeel van het convenant “Schoon water Utrechtse fruitteelt” dat in 2012 is ondertekend door de NFO, Porvincie Utrecht en het waterschap (of voluit HDSR?). PPO fruit en een voorlichter van de gewasbeschermingshandel begeleiden de groepen.