Bezem door de middelenkast

Gepubliceerd op 6 december 2018

Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan die niet meer nodig zijn, waarvan de toelating is vervallen of waarvan u niet zeker weet of ze nog mag gebruiken? U kunt nu (resten van) niet-toegelaten of verouderde middelen kosteloos inleveren. De actie is eenvoudig, kosteloos en anoniem. De Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht, Vitens en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden trekken hierin samen op.

Wanneer?

De actie loopt van 1 december 2018 t/m 30 maart 2019.

Voor wie?

De bezemactie is bedoeld voor àlle agrarische bedrijven in het werkgebied van HDSR. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt altijd meedoen!

Waarom?

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij goed en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. We gaan doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen die de landbouw heeft geleverd, treffen we nog steeds middelen aan in grond –en oppervlaktewater. Dit geeft onder meer problemen met de drinkwatervoorziening en het realiseren van de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Via het uitvoeren van acties zoals deze, die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, proberen we de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoe werkt het?

U kunt zich gratis aanmelden via de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl of met de bijgevoegde antwoordkaart en postzegel. Binnen een maand neemt een adviseur in gewasbeschermingsmiddelen contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt zelf uw voorkeur voor een adviseur aangeven. De adviseur kan op basis van het registratienummer snel zien of een middel is toegelaten of niet. De verouderde middelen kunt u samen met een bezembon, die u krijgt van de adviseur, apart zetten in uw middelenkast. Binnen 3 maanden na het bezoek van de adviseur komt een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf om de middelen kosteloos op te halen.

Geen boetes

Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavende instanties elkaar kruisen, stemmen we dit af met NVWA, waterschap en Omgevingsdienst. We stellen deze instanties op de hoogte van de bezemactie.


Direct aanmelden

Klik op de link en meld u direct aan.

Meer infomatie

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfelt u over deelname? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel de Bezemfoon op 0345-470 723.