Kopie van Rioolwaterzuivering Driebergen blijkt mogelijke warmtebron

Gepubliceerd op 18 december 2019

Met de warmte uit de rioolwaterzuivering in Driebergen-Rijsenburg kunnen in de toekomst mogelijk 800 woningen verwarmd worden. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat gemeente Utrechtse Heuvelrug, Heuvelrug Wonen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gezamenlijk lieten uitvoeren. Alternatieve warmtebronnen in de gemeente zijn schaars. De drie organisaties willen de kans die de rioolwaterzuivering mogelijk biedt daarom verder bekijken. Een vervolgonderzoek is in uitvoering.

Onderzoek

Het onderzoek toont aan dat het technisch haalbaar is om met de energie uit het afvalwater van de rioolwaterzuivering woningen te verwarmen. Het principe is dat de warmte van het afvalwater in de zomer wordt onttrokken en opgeslagen in het grondwater. Tijdens het stookseizoen wordt de warmte naar de woningen getransporteerd met een warmtenet en gebruikt voor verwarming van woningen. Een warmtepomp brengt de warmte naar voldoende hoge temperatuur om geschikt te zijn voor verwarming.

Het vervolgonderzoek omvat het onderzoeken van de economische haalbaarheid, het bekijken van verschillende eigendoms- en organisatievarianten en een marktverkenning.

In gesprek met bewoners

Begin volgend jaar vindt het gesprek met de inwoners van de aangrenzende wijk in Driebergen-Rijsenburg plaats. Zij ontvangen dan informatie en de drie organisaties horen ook graag de mening van bewoners over een mogelijk warmtenet. Heuvelrug Wonen verhuurt een flinke hoeveelheid woningen in de aangrenzende wijk.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Daarom zijn alternatieve warmtebronnen nodig. Eén van de manieren om gebouwen te verwarmen zonder aardgas is via een warmtenet. Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een wijk of dorp. Thermische energie uit afvalwater kan een duurzame warmtebron zijn voor een warmtenet.