Dijkschouw

Een stevige dijk behouden betekent onderhoud, regels en controle. Vind hier de onderhoudswerkzaamheden voor een dijk zoals wanneer je schapen op een dijk kunt laten grazen of wanneer de beste maaiperiode is.

Goed om te weten

Hieronder vindt u de aandachtspunten van onderhoud en de daarbij horende wet- en regelgeving waar een eigenaar aan moet voldoen. Het Schouwteam kijkt tijdens de dijkschouw of deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Type waterkering?

De dijkschouwcontrole geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan een primaire waterkering langs de dijken: de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Wilt u weten of u aan een type primaire waterkering grenst? Maak dan gebruik van de kaart.

Onderhoudswerkzaamheden per seizoen

In het voorjaar:

controleren we of de dijk vrij is van drijfvuil: (er ligt geen drijfvuil of lossen materialen zoals takken, boomstammen, palen, tonnen etc, die kunnen gaan drijven.

In de zomer:

controleren wij de bekleding van de dijk:

  • het gras is gemaaid ook in de hoeken, de weegbree is gemaaid, het maaisel is afgevoerd en de dijk is vrij van onkruid zoals distels, brandnetels, hoefblad, mos etc.
  • De dijk is vrij van schapen, in deze periode is het niet toegestaan om schapen de dijk te laten lopen en te laten grazen.
  • Er zijn geen schapen in deze periode en geen beschadigde grasmat door schapenpad(en). Er zijn geen gegraven kuilen aanwezig.
  • Menselijke activiteit (gegraven in grasmat, object geplaatst, afrastering beschadigd, afrastering geplaatst).

In het najaar:

controleren wij of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan. Tijdens de dijkschouw wordt specifiek op het bovengenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen.

Wet- en regelgeving voor een dijkschouwcontrole

Er is een wet- en regelgeving gemaakt voor de onderhoudswerkzaamheden bij de waterkeringen. Dit is om de sterke dijken te behouden. Het onderhoud kan worden onderscheiden in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wat daar precies onder wordt verstaan, staat in artikel 4.1 (onderhoudsplicht algemeen) en 3.1 (zorgplicht) van de Keur. Voor de verschillende typen keringen (primair en regionaal) zijn aparte Leggers opgesteld


Periode controle

  • Controle periode 1e maandag van april, juli en oktober 2021
  • Gebied, dijk langs Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven
  • De dijkschouw wordt aangekondigd via de websites www.overheid.nl

Waarom een dijkschouw

Waarom controleren we de dijken?

De maatregelen waarop het waterschap controleert, zijn erop gericht om zwakke plekken in de dijk te voorkomen. Zodat bij hoog water (en sterke stroming) grond van de dijk niet weg kan spoelen. Een dichte grasmat met een goede beworteling geeft die stevigheid. De controle van de dijk vindt dus voor de winterperiode plaats. In de winterperiode moeten beschadigde grasmatten al zijn hersteld.

Schouwbrief ontvangen

Voor de formulieren logt u in met uw DigiD of eHerkenning Linkje naar perceel is niet meer van mij toevoegen

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65