Beweidingsverbod Lekdijk opgeheven - periode april tot november 2022

Ons werk - controle op de Lekdijk

Het beweidingsverbod is opgeheven voor de periode van april tot november 2022. Dat betekent dat het vee op bepaalde delen van de dijk weer van het verse gras mag genieten. Wij, als toezichthouders en handhavers blijven zichtbaar voor de reguliere controles om een stevige en sterke dijk te behouden.

Dankwoord aan perceeleigenaren van de Lekdijk.

Wij bedanken perceeleigenaren langs de dijk voor hun medewerking aan veilige dijken en droge voeten.

Beweiden op de dijk is niet overal toegestaan

Het beweiden is weer toegestaan maar niet op alle dijkonderdelen. In de Uitvoeringsregels, hoofdstuk 37 kunt u terugvinden op welke dijkonderdelen beweiden niet mag en voor welk type vee dat geldt.

Waarom een beweidingsverbod?

In het najaar en de winter groeit het gras minimaal en is de kans op hoog water in de rivieren groot. Door het vee van de dijk te halen wordt de grasmat niet verder aangetast en fungeert de mat als beschermlaag van de dijk. Het vee geniet daarna weer van het verse gras op een sterke dijk!

Illustratie dijkonderdelen

Benieuwd naar hoe een dijk is opgebouwd en hoe de dijkonderdelen genoemd worden? Klik dan op de download hieronder.

Meest gestelde vragen over het Beweidingsverbod

We zijn er weer! En genieten volop!

Schaapjes drie voor beweidingsverbodpagina

Twee bonte lammetjes staan naast hun moeder op de dijk in het gras.

Overtreding en last onder dwangsom

Het waterschap controleert van november 2022 tot april 2023 op de naleving van het verbod en handhaaft waar nodig is. Wanneer het vee in deze periode op de dijk is, dan is er sprake van een overtreding:

  • De perceeleigenaar ontvangt een waarschuwingsbrief waarin er gelegenheid wordt gegeven om binnen een aangegeven termijn de beweiding alsnog te stoppen. Als blijkt dat de overtreding na de aangegeven periode nog steeds actief is, zal het waterschap gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden en bestuursrechtelijk optreden.
  • Perceeleigenaren die in het verleden het beweidingsverbod hebben overtreden en zich nu ook niet houden aan het verbod in de periode van november 2022 tot april 2023, ontvangen geen waarschuwingsbrief. Het waterschap treedt in dit geval direct straf- en bestuursrechtelijk op.

Contact

De heer C.J.A. van Sommeren vanuit team Toezicht & Handhaving is bereikbaar voor uw vragen per e-mail: vhpost@hdsr.nl en op het telefoonnummer 030 - 209 7358.