Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning

Storing e-Herkenning

Beste bezoeker, op dit moment zijn er problemen bij het inloggen met e-Herkenning. We werken hard aan een oplossing.

Excuses voor het ongemak.

Burgers/particulier

Ja, ik wil informatie aan het waterschap te leveren.

Organisatie

Ja, ik wil informatie aan het waterschap leveren.

Na een verstrekte vergunning of ingediende melding kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief. Dit wordt een informatieplicht genoemd. Het gaat hierbij om:

  • Startdatum grondwateronttrekking voor vergunning of melding;
  • Start werkzaamheden waterstaatswerken;
  • Afmelding grondwateronttrekking voor vergunning of melding;
  • Jaaropgave grondwateronttrekking voor vergunning of melding.