Direct een aanvraag of melding indienen

U levert de gegevens en wij doen de rest!

Geef uw vergunningverlener een goed inzicht van uw plannen zodat we uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. U helpt ons door het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlage(n) mee te sturen. Houd uw DigiD of e-Herkenning gegevens bij de hand.

Hoofdpagina melding doen of vergunning aanvragen

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Wij als vergunningverleners staan voor u klaar! Bij de beoordeling weet u precies wat u moet indienen, ontvangt u advies en krijgt u bruikbare tips mee. Tip! Doe een vergunningcheck en stuur het resultaat mee in de bijlage.

Oppervlaktewater en waterkeringen

Grondwater onttrekken en lozen

Vergunning

Lozen van afvalwater en toepassen grond of baggerspecie

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl