Direct een aanvraag of melding indienen

U levert de gegevens en wij doen de rest!

Geef uw vergunningverlener een goed inzicht van uw plannen zodat we uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. U helpt ons door het digitale formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlage(n) mee te sturen. Houd uw DigiD of e-Herkenning gegevens bij de hand.

Terug naar de informatie pagina

Nieuwsbericht november 2022 - Vergunningplicht Kromme Rijn vervalt, voorwaarden blijven gelden

Een vergunning aanvragen is niet meer nodig voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. De inhoudelijke voorwaarden voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn wijzigen niet.  Kijk voor meer informatie op: Gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn - wat is er toegestaan?

Direct een melding, vergunning of informatieplicht indienen

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Wij als vergunningverleners staan voor u klaar! Bij de beoordeling weet u precies wat u moet indienen, ontvangt u advies en krijgt u bruikbare tips mee. Tip! Doe een vergunningcheck en stuur het resultaat mee in de bijlage.

Grondwateractiviteiten

Melding

Vergunning aanvraag grondwater onttrekken/lozen

Tip! Stuur de m.e.r. aanmeldingsnotitie mee als bijlage wanneer u de vergunningaanvraag invult.

Lozen op oppervlaktewater en toepassen grond of baggerspecie

Melding - Lozen van van afvalwater of stoffen op oppervlaktewater

Toepassen grond of baggerspecie

Vergunning - Lozen van van afvalwater of stoffen op oppervlaktewater

Informatieplicht bij vergunning of melding

Na een verstrekte vergunning of ingediende melding kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief. Dit wordt een informatieplicht genoemd. Het gaar hierbij om:

  • Startdatum grondwateronttrekking voor vergunning of melding
  • Start werkzaamheden waterstaatswerken
  • Afmelding grondwateronttrekking voor vergunning of melding
  • Jaaropgave grondwateronttrekking voor vergunning of melding

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl