Bezwaar en beroep

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Lees hieronder welke stappen u kunt ondernemen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bekendmakingen opzoeken

In het databestand vindt u:

  • Aangevraagde en verleende vergunningen
  • Meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten

Storing e-Herkenning

Beste bezoeker, op dit moment zijn er problemen bij het inloggen met e-Herkenning. We werken hard aan een oplossing.

Excuses voor het ongemak.

Bezwaar en beroep

Bezwaar maken

Uzelf, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van de watervergunning bezwaar maken bij het waterschap. Na de beslissing op het bezwaar is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar op een watervergunning is afgewezen, of als het waterschap een besluit heeft genomen volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank.

Voorwaarden bezwaar

  • Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden*
  • Bezwaar maken kan alleen op een watervergunning en niet op een melding. De reactie van het waterschap op de melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarom geen bezwaar maken of beroep indienen tegen (de reactie op) de melding.

Kosten

De griffierechten 2023 voor het instellen van beroep, hoger beroep en/of voorlopige voorziening zijn voor een natuurlijk persoon € 184,- en voor een rechtspersoon € 365,-.

*Uitleg belanghebbende

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water waarvoor geen vergunning is verleend.
  • U bent geen belanghebbende als u bijvoorbeeld wilt doorgeven dat iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water zonder vergunning.

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl