Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Op deze pagina vindt u meer informatie over besluiten van het waterschap, bezwaar en beroep.

Bezwaar maken

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u bezwaar indienen tegen een besluit van het waterschap. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Om bezwaar te maken gebruikt u het volgende formulier: bezwaar maken.

Wanneer u inlogt met DigiD kunt u dit formulier direct digitaal insturen. Anders vult u dit formulier volledig in, en na afdrukken en ondertekening stuurt u het, eventueel voorzien van bijlagen, naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten

Of per e-mail naar post@hdsr.nl.

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar is afgewezen, of als het waterschap een besluit heeft genomen volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld. Voor meer informatie over het instellen van (digitaal) beroep en de kosten hiervan, kijkt u op het digitale loket Rechtspraak.

Bekendmakingen

Bekijk hier de bekendmakingen van de afgeronde vergunningprocedures. Lees ook meer informatie over het indienen van bezwaar op een besluit van het waterschap. Of het instellen van beroep bij de Rechtbank.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Bel ons: 030 - 209 7358.