Beweidingsverbod en gesloten dijkperiode Lekdijk

Ons werk - controle op de Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden treedt handhavend op tijdens de gesloten dijkperiode en het beweidingsverbod van de Lekdijk.

Verantwoordelijkheid van dijkgebruikers

Vee op de dijk

Van 1 april tot 1 november mag het vee weer de dijk op. Dit is voor het waterschap niet geheel zonder zorgen. Medegebruikers van onze dijken zijn er verantwoordelijk voor dat de grasmat stevig en onbeschadigd blijft. Dit is van groot belang voor de waterveiligheid van onze dijken.

Werkzaamheden op de dijk

Ook is de gesloten dijkperiode geëindigd. Dit betekent dat er tot 1 oktober weer werkzaamheden mogen plaatsvinden op de dijk. Vaak zijn deze vergunningsplichtig. Overleg dus altijd met het waterschap voordat u start met deze werkzaamheden.

Beweidingsverbod

Geen vee op de Lekdijk van november tot april

We houden de dijken en kaden sterk: in het najaar en de winter groeit het gras minimaal en is de kans op hoog water in de rivieren groot. Door het vee van de dijk te halen wordt de grasmat niet verder aangetast en fungeert de mat als beschermlaag van de dijk. Het vee geniet daarna weer van het verse gras op een sterke dijk!

Gesloten dijkperiode

Geen werkzaamheden op de dijk van oktober tot april

We houden de dijken en kaden sterk in het natte- en hoogwaterseizoen: in het natte seizoen kan er schade ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden. De schade brengt extra risico met hoogwater. In sommige gevallen verleent het waterschap een vergunning om in deze periode werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten.

Meest gestelde vragen over het Beweidingsverbod

Illustratie dijkonderdelen

Benieuwd naar hoe een dijk is opgebouwd en hoe de dijkonderdelen genoemd worden? Klik dan op de download hieronder.

We zijn weer op de dijk te vinden!

Schaapje op de dijk

Overtreding en last onder dwangsom

Het waterschap controleert van oktober 2022 tot april 2023 op de naleving van het verbod en handhaaft waar nodig is. Wanneer het vee in deze periode op de dijk is, dan is er sprake van een overtreding:

  • De perceeleigenaar ontvangt een waarschuwingsbrief waarin er gelegenheid wordt gegeven om binnen een aangegeven termijn de beweiding alsnog te stoppen. Als blijkt dat de overtreding na de aangegeven periode nog steeds actief is, zal het waterschap gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden en bestuursrechtelijk optreden.
  • Perceeleigenaren die in het verleden het beweidingsverbod hebben overtreden en zich nu ook niet houden aan het verbod in de periode van november 2022 tot april 2023, ontvangen geen waarschuwingsbrief. Het waterschap treedt in dit geval direct straf- en bestuursrechtelijk op.

Contact

Team Toezicht & Handhaving is bereikbaar voor uw vragen per e-mail: vhpost@hdsr.nl en op het telefoonnummer 030 - 209 7358.