Direct een aanvraag of melding indienen

U levert de gegevens en wij doen de rest!

Geef uw vergunningverlener een goed inzicht van uw plannen zodat we uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. U helpt ons door het digitale formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlage(n) mee te sturen. Houd uw DigiD of e-Herkenning gegevens bij de hand.

Terug naar de informatie pagina

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Wij als vergunningverleners staan voor u klaar! Bij de beoordeling weet u precies wat u moet indienen, ontvangt u advies en krijgt u bruikbare tips mee. Tip! Doe een vergunningcheck en bekijk welke plichten er van toepassing zijn voor een activiteit.

Oppervlaktewater en waterkeringen

Vergunning aanvragen of een melding doen voor een wateractiviteit zoals bijvoorbeeld:

  • Dempen oppervlaktewater en watergangen
  • Beschoeiing en damwanden
  • Dam en/of duiker aanleggen, wijzigen of verwijderen
  • Steigers en vlonders
  • Beplanting aanbrengen of verwijderen

Melding

Melding voor een wateractiviteit indienen

Vergunning

Tip! Stuur het resultaat van de Vergunningchecker mee als bijlage bij de vergunningaanvraag.

Vergunningaanvraag voor een wateractiviteit aanvragen

Grondwateractiviteiten

Melding

Vergunning aanvraag grondwater onttrekken/lozen

Tip! Stuur de m.e.r. aanmeldingsnotitie mee als bijlage wanneer u de vergunningaanvraag invult.

Informatieplicht bij vergunning of melding

Na een verstrekte vergunning of ingediende melding kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief. Dit wordt een informatieplicht genoemd. Het gaat hierbij om:

  • Startdatum grondwateronttrekking voor vergunning of melding
  • Start werkzaamheden waterstaatswerken
  • Afmelding grondwateronttrekking voor vergunning of melding
  • Jaaropgave grondwateronttrekking voor vergunning of melding

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl