Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Lees hieronder welke stappen u kunt ondernemen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bekendmakingen opzoeken

In het databestand vindt u:

  • Aangevraagde en verleende vergunningen
  • Meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van de watervergunning bezwaar maken bij het waterschap. Na de beslissing op het bezwaar is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Voorwaarden bezwaar

  • Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden*
  • Bezwaar maken kan alleen op een watervergunning en niet op een melding. De reactie van het waterschap op de melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarom geen bezwaar maken of beroep indienen tegen (de reactie op) de melding.

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar op een watervergunning is afgewezen, of als het waterschap een vergunning heeft verleend volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank.

Zienswijze indienen

Als een vergunningaanvraag wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure, maakt het waterschap een ontwerpbeschikking. Deze ontwerpbeschikking wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Als u een opmerking heeft over de ontwerpbeschikking of het er niet mee eens bent, dan kunt u een zienswijze naar voren brengen. In de bekendmaking staat of en hoe u kunt reageren en binnen welke termijn dat kan.

Nadat u uw zienswijze hebt ingediend, houden wij u op de hoogte. U hoort wanneer de definitieve beschikking verleend wordt. En we laten weten hoe we uw zienswijze daarin verwerkt hebben.

*Uitleg belanghebbende

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water waarvoor geen vergunning is verleend.
  • U bent geen belanghebbende als u bijvoorbeeld wilt doorgeven dat iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water zonder vergunning.

Kosten

De griffierechten 2023 voor het instellen van beroep, hoger beroep en/of voorlopige voorziening zijn voor een natuurlijk persoon € 184,- en voor een rechtspersoon € 365,-.

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl