Participatie

Als u een vergunning aanvraagt is het uw eigen verantwoordelijkheid om uw plannen met omwonenden en eventuele andere belanghebbenden te bespreken. We noemen dat participatie.

Participatie is niet altijd verplicht, maar het is wel een aanvraagvereiste. Dit betekent dat u moet aangeven of, en wat u aan participatie heeft gedaan, en wat u met die inbreng heeft gedaan. Op welke manier u de participatie heeft vormgegeven is een eigen keuze. Als u geen participatie heeft toegepast kunt u aangeven waarom u dat niet heeft gedaan.

De vorm en de mate van participatie kan per project verschillen. Wilt u weten hoe de participatie bij een bepaald project is geregeld? Mail dan naar post@hdsr.nl. Vermeld duidelijk uw naam en het project waarover u meer informatie wilt.

Animatie Participatie volgens de Omgevingswet

Bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag kijkt uw waterschap naar:

  • Het proces: is er aan participatie gedaan?
  • De opgehaalde belangen: hoe wordt er naar het initiatief gekeken?

Op basis van die, en andere inhoudelijke en financiële informatie, weegt het waterschap alle belangen af en neemt een besluit.

Participatiebeleid

Het participatiebeleid is op 6 maart door het algemeen bestuur vastgesteld. Download hieronder de bestanden.

Lees meer over de Omgevingswet en over het Omgevingsloket.