Stappenplan

Dit is de inleiding voor het stappenplan

Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen voor uw werkzaamheid.

Onder werkzaamheid verstaan wij bijvoorbeeld: een tuinhuisje bij de waterkant plaatsen of het vergroten van uw bedrijfsruimte.

Uit de vergunningscheck blijkt of u uw werkzaamheid vergunningsvrij mag uitvoeren, of dat u een meldingsplicht, informatieplicht of vergunningsplicht heeft. Het is ook mogelijk dat u verzocht wordt om contact op te nemen met het waterschap. Dat kan vhpost@hdsr.nl

Het is mogelijk dat niet alle activiteiten tegelijk worden beoordeeld. U kunt starten met uw werkzaamheden als u voldoet aan alle verplichtingen.