Verslag bijeenkomsten polder Blokhoven en Eiland van Schalkwijk

De afgelopen maand zijn er bijeenkomsten geweest over het Eiland van Schalkwijk en polder Blokhoven.

Op 7 oktober 2014 heeft het waterschap een avond voor de landbouw gehouden over de mogelijkheden om de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in de Polder Blokhoven op te lossen.
De avond was onderdeel van de aanpak om een watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor de polder Blokhoven op te stellen en een vervolg op de avond van 30 januari 2014.
U vindt hier meer informatie en de presentatie die de projectleider heeft gehouden.

Op 9 oktober 2014 heeft het waterschap een bijeenkomst voor fruittelers gehouden om de plannen voor het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk toe te lichten.

U vindt hier meer informatie en de presentatie die de projectleider heeft gehouden.