Het project in het kort

Samenwerking gemeente en waterschap

Het project Veilige Meije is een samenwerking tussen de Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren.

Waterveiligheidsnormen

Het doel van het waterschap is om langs dit deel van de Meije de regionale waterkering te verbeteren en weer te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere kosten en minder hinder voor de omgeving. Voor elke projectfase sluiten de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst, met afspraken over bijvoorbeeld de taakverdeling en financiering. Het projectteam bestaat uit mensen van de gemeente en van het waterschap. De stuurgroep (wethouder, hoogheemraad, afdelingshoofden) is opdrachtgever van het projectteam.

Klankbordgroep

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Planning

Benieuwd naar de planning van het project? In de tijdlijn zijn de belangrijkste stappen en bijeenkomsten globaal op de kalender gezet. Voor bijeenkomsten wordt u deze website of per post informeren wij je over de actuele data.


Het project op de kaart