Presentatie Bewonersbijeenkomst

Op 8 oktober is een Bewonersbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken bewoners, ondernemers en belangengroepen. Op deze avond heeft het projectteam het concept Inrichtingsplan gepresenteerd.

Ontwerp en herinrichting

Dit plan betreft het ontwerp van de nieuwe waterkering en van de herinrichting van het openbaar gebied langs de weg Meije.

Programma van eisen

Ook kunt u het Basisdocument Inrichtingsplan De Meije inzien. Dit document is opgebouwd uit een programma van eisen en een visie voor de herinrichting van de Meije.