Medicijnrestenverwijdering rwzi Woerden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) verbetert de huidige waterzuiveringsinstallatie in Woerden, zodat de installatie ook medicijnresten kan verwijderen. Deze extra zuiveringstap zorgt ervoor dat medicijnresten worden afgebroken, voordat het gezuiverde water wordt teruggegeven aan het oppervlaktewater. Met als gevolg: minimaal 80% minder medicijnresten vanuit de zuivering Woerden.

Medicijnrestenverwijdering wordt nog maar op een zeer beperkte schaal toegepast. HDSR is koploper in dit werkveld en stelt zichzelf het doel om de vijf grootste zuiveringen van het waterschap te voorzien van een medicijnrestenverwijdering.

RWZI Woerden

Bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie

Het waterschap zuivert het afvalwater in Midden-Nederland zodat het weer de sloten, rivieren en kanalen in kan. Dat vraagt om een innovatieve aanpak van afvalwaterzuivering. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid en circulariteit.

Het waterschap wil het zuiveringsproces energieneutraal maken en meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld door met warmte uit afvalwater wijken te verwarmen, om grondstoffen als cellulose te winnen uit het water of medicijnresten uit het water te verwijderen. Tegelijkertijd moet het zuiveringsproces zo efficiënt mogelijk plaatsvinden.

Op deze manier draagt het waterschap actief bij aan de energietransitie, duurzaamheid en de ontwikkeling van een circulaire economie.

Zuiveringsvisie 2050: samen meer waarde uit de waterketen halen.

Het klimaat wordt grilliger. Er zijn meer periodes van droogte, hitte en wateroverlast. De waterkwaliteit staat onder druk. De komende decennia zal de bevolking in het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden naar verwachting met 30% groeien. Zowel het waterschap als onze omgevingspartners zijn van mening dat de leefomgeving duurzamer ingericht moet worden. Dit heeft ook een effect op hoe we omgaan met ons afvalwater en de verwerking daarvan in de toekomst. Hoe kunnen we het zuiveren van afvalwater zo inrichten, dat de verwerking een grotere bijdrage kan leveren aan een duurzamer ingerichte leefomgeving? Dat is de centrale vraag die we ons als waterschap gesteld hebben bij het samenstellen van onze nieuwe visie op het zuiveren van afvalwater.

Bekijk hier het digitale magazine: “Zuiveringsvisie 2050”

Overig nieuws

Lees hier het artikel van de Unie van Waterschappen

Contact