Waterschap gebruikt innovatieve techniek voor verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Gepubliceerd op 29 september 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat op de rioolwaterzuivering in Houten medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Hiervoor wordt een ozoninstallatie geplaatst. Het waterschap is de eerste die deze techniek in Nederland toepast. In oktober 2020 gaat het waterschap samen met de aannemer naar de techniek voor het project kijken om tot een voorlopig ontwerp te komen. De bouw van de installatie start in het voorjaar van 2021. De installatie moet tegen het einde van 2021 operationeel zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Onderzoek door het RIVM laat zien dat er reden tot zorg is voor de waterkwaliteit door de aanwezigheid van medicijnresten. Medicijnresten hebben een negatief effect op het waterleven in oppervlaktewater en de bereiding van goed drinkwater. Het extra zuiveren van afvalwater is een belangrijke schakel om de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen.

Het ministerie I&W heeft subsidie beschikbaar gesteld om hier een bijdrage aan te leveren. De subsidie is bedoeld om technieken in te zetten die al wel in het buitenland worden toegepast, maar nog nieuw zijn voor de Nederlandse zuiveringspraktijk.

Op 28 september heeft het waterschap een samenwerkingsovereenkomst met I&W voor de bouw en het gebruik van de ozoninstallatie ondertekend. Bij de samenwerking ligt de nadruk op ervaring opdoen met het verbeteren van de verwijdering van medicijnresten. De bijdrage van I&W aan dit project bedraagt Euro 1,65 miljoen.

Ozonreactor

Uit de meest gangbare technieken bleek ozon de beste manier voor de rioolwaterzuivering in Houten. De techniek voldoet niet alleen aan de criteria van het ministerie, de kosten voor een ozonreactor zijn ook nog eens veel lager dan bij andere oplossingen. Bovendien past het beter binnen het circulaire milieudenken, is de installatie makkelijker in het gebruik en zorgt de reactor niet voor extra slibverwerking.

Het is de bedoeling dat de komende jaren meerdere zuiveringen van De Stichtse Rijnlanden uitgerust worden met een dergelijke installatie.