Waterschap legt projectplan verbreding Gooyerwetering ter inzage

Gepubliceerd op 21 januari 2016

Het waterschap wil de Gooyerwetering/ Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd; de Gooyerwetering is hiervoor verdeeld in vijf deelgebieden. Voor het tweede deelgebied, dat ligt tussen de Bovenwijkerweg en de Doornseweg, ligt het ontwerp-projectplan vanaf 25 januari zes weken ter inzage. Voor het eerste deelgebied gaat de uitvoering binnenkort van start.

Werkzaamheden

De Gooyerwetering wordt verbreed door het vergraven van de taluds. Op die manier kan de wetering meer water bevatten en kan overtollig water sneller afgevoerd worden. Waar ruimte ontbreekt, bijvoorbeeld bij tuinen en gebouwen, wordt een beschoeiing geplaatst. Op de website van het waterschap is een foto-impressie te zien van de huidige en voorgestelde situatie.

Ter inzage en reactie

Het ontwerp-projectplan ligt van 25 januari tot 7 maart 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen. U kunt dit plan inzien bij het hoofdkantoor van het waterschap in Houten en online via www.hdsr.nl/gooyerwetering. Daar kunt u een reactieformulier downloaden. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen en richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl.


Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl

Zie ook