Procedure meldingen bij de RUD Utrecht

Bij een telefonische melding streven we ernaar dat u binnen 30 minuten door een toezichthouder van de RUD Utrecht terug wordt gebeld. Daarbij wordt naast de standaard vragen zoals uw naam en adres in ieder geval gevraagd naar de geuromschrijving. Dit kan helpen bij het herleiden van de geurbron.

Ter plaatse onderzocht

Iedere telefonische melding of klacht, die tijdens kantooruren gedaan wordt, zal ter plaatse onderzocht worden. Indien mogelijk, zal bepaald worden, wat de bron van de geuroverlast is, waarna onderzoek volgt, hoe de overlast ontstaan is. Samen met het waterschap onderzoekt de toezichthouder van RUD Utrecht hoe het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Schriftelijke klachten

Schriftelijk ingediende klachten en meldingen per formulier kunnen niet nader onderzocht worden, omdat geen waarnemingen ter plaatse mogelijk zijn. Deze meldingen worden uiteraard wel in de administratie verwerkt. De RUD zal eventuele gemailde vragen beantwoorden.


Suggesties of andere vragen?

Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via (030) 634 57 00. Of per e-mail via nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl.