Ontwikkeling zonnepark op terrein zuivering Utrecht

Aanleiding project / doel

Het waterschap wil de (tijdelijk) beschikbare gronden benutten ten behoeve van het opwekken van duurzame energie.
Daartoe wordt op het terrein van de rwzi aan de Brailledreef het vrijgekomen terrein waar voorheen de rwzi stond, ingevuld met zonnepanelen. De panelen zorgen voor een verduurzaming van de nieuwe rwzi en zorgen tevens voor ontlasting van het lokale elektriciteitsnetwerk. Dit, omdat de opgewekte energie op het terrein ingezet gaat worden. De bruto oppervlakte bedraagt 6 ha.
Het algemeen bestuur is akkoord met het projectvoorstel. Het project bevindt zich in de verkenningsfase.

Contact

Contact

Martijn Oosting
Martijn Oosting
Omgevingsmanager

Bijzonderheden

De landschappelijke inpassing (groen) is een onderdeel van de verdere uitwerking.

Werkwijze

De werkwijze wordt nader bepaald.

Wie voert het uit

Dit wordt nader bepaald.

2023: Q2, Q3 en Q4

Status: Huidig

Opstellen Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp

2024: Q1

Status: Aankomend

Aanvragen van vergunningen

2024: Q2

Status: Aankomend

Selecteren aannemer