Plaatsen zonneweide en verbeteren biodiversiteit terrein zuivering Utrecht

In 2020 is naast de bestaande rioolwaterzuivering (rwzi) aan de Brailledreef een nieuwe rioolwaterzuivering gebouwd. Ondertussen bleef de oude zuivering functioneren. In 2021 is de nieuwe rwzi in gebruik genomen en de oude gesloopt. Het vrijgekomen terrein wordt tijdelijk niet als zuivering gebruikt. Het waterschap kiest ervoor dit terrein in te richten met zonnepanelen, passend bij de ambities van de nieuwe zuivering.

Wat gaan we doen?

Op het terrein, waar de oude rwzi stond, gaat het waterschap een zonneweide plaatsen, de opgewekte energie op het terrein inzetten en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren. Het terrein is niet toegankelijk voor derden.

Zonneweide

Voor het aanleggen van de zonnepanelen hebben we gekozen voor een opstelling richting het zuiden omdat dit de meeste energie oplevert. De panelen worden zo geplaatst dat er voldoende ruimte is om kruidachtige vegetatie en bloemrijke kruiden te kunnen inzaaien.

Omzetten van opgewekte energie

Om de opgewekte energie te kunnen gebruiken zijn omvormers en transformators nodig. Deze zijn verbonden met een inkoopstation op het terrein van de nieuwe zuivering. Dit inkoopstation zorgt voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook zorgt het ervoor dat de elektriciteit door ons gebruikt kan worden. Dit betekent dat er geen aansluiting op het openbare net komt.

Waarom gaan we dit doen?

Vanaf 2020 heeft het waterschap als missie ‘Doe, Denk, Duurzaam – Naar een emissieloos en circulair waterschap’. De thema’s ‘ecologie en biodiversiteit’ en energie, komen tot uitvoer in dit project. Klik hier voor meer informatie over onze visie op duurzaamheid.

Informatieavond 10 januari 2024

Op 10 januari hielden we een informatiebijeenkomst om u op de hoogte te stellen van onze plannen en de ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning. Tijdens deze avond gaven wij een toelichting op deze plannen. Ook was het mogelijk om het rapport van het landschapsbureau en informatie over de zonnepenalen in te zien en vragen te stellen. 
De presentatie van de avond kunt u bekijken. Deze staat onder kopje ‘Documenten’, elders op deze pagina.

Structuurschets inrichting zonneweide

Op de afbeelding staat een plattegrond (schets) van de inrichting van de zonneweide waarbij linksboven de rwzi te zien is. De afbeelding is afkomstig uit rapport ‘Landschappelijk inpassing zonneweide ‘RWZI’ te Utrecht’ met referentiebeelden van haverdroeze.nl.

Contact

Robert Casteleijn
Robert Casteleijn
Omgevingsadviseur

Verbeteren biodiversiteit

We nemen verschillende maatregelen om de biodiversiteit op dit terrein te verbeteren:

  • We gaan extra beplanting toevoegen in de vorm van kruidachtige- en bloemrijke vegetatie
  • Enkele plekken richten we speciaal in als insectentuin met bloemrijke heesters en kruidachtige gewassen, en met insectenhotel
  • Een hoek van het terrein richten we in met een poel geschikt voor salamanders en kikkers, takkenrillen (schuilplaats voor zoogdieren o.a. egels) en een broeihoop voor ringslangen
  • In een rand om de zonneweide planten we verschillende soorten laagblijvende struiken aan

Planning

2023: Q2, Q3 en Q4

Status: Afgelopen

Opstellen Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp

2024: Q1

Status: Afgelopen

Op woensdag 10 januari een informatieavond
Omgevingsvergunning is verleend

2024: Q2

Status: Huidig

Selecteren aannemer

2024: Q3

Status: Aankomend

Start uitvoering

2024: Q4

Status: Aankomend

Afronding werkzaamheden