Lekdijkverhalen bij de camper

Verhalen ophalen met de camperbus

Van 25 augustus tot en met 7 september stonden we met een camperbus in Amerongen en Wijk bij Duurstede om verhalen en ideeën op te halen over de Lekdijk. Op deze pagina staan filmpjes en verhalen van bezoekers.

Met de roeiboot naar het toilet

eef_bouman

Een bekende wees Eef Bouman (73) op de bustoer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ze trok daarop meteen een schilderij van haar huiskamerwand en nam het mee naar de bus bij de Jumbo in Amerongen. Daar ontdekte ze iets bijzonders...

Amerongense kerk hoger dan Utrechtse Dom

amerongen_nellesteijn_uitsn

“Weet je wat het hoogteverschil is tussen de plekken waar de Amerongse kerk en de Dom in Utrecht staan?”, vraagt J.C. Nellestijn. “Dat is 112 à 113 meter, met Amerongen als de hoger gelegen plek.

Twee keer zoveel kinderen in de klas

amerongen_paul_heerink_uitsn

Hoewel de evacuatie in 1995 alweer ruim twintig jaar geleden plaatshad, herinnert Paul Heering de periode nog als de dag van gisteren. Hij was destijds onderwijzer op de basisschool in Amerongen.

Evacuatie 1995 blijvend litteken

amerongen_foto_annalie_schouten_liggend

Praten over dijken roept bij Annalie Schouten uit Amerongen meteen emoties op, heftige emoties. Ze brengen haar onmiddellijk terug naar dat moment van 1995, toen ze vanuit Eck en Wiel moest evacueren voor het hoge water.

Aart Kroeze pleit voor autoluwe dijk

lekdijk_kroeze_liggend

Aart Kroeze (75) uit Amerongen wil een plan voor een versterkte Lekdijk meteen koppelen aan een verkeersplan. Kroeze, in zijn arbeidzame leven ambtenaar Dienst Wegen en Verkeer van de provincie Utrecht, is ook na zijn pensionering altijd in de ban gebleven van verkeersstromen om de dijk te ontzien.

Ameronger ziet ijs bij Spitsbergen smelten

lekdijk__van_zal_uitsn

Versterking van dijken is voor Jeroen van Zal uit Amerongen een logische zaak. Zeker als daarbij het onderwerp ‘klimaatverandering’ ter sprake komt. Want hij merkt dat jaarlijks aan den lijve als zeiler van cruises rond Spitsbergen.

Elke stuw had vroeger een schuilkelder

lekdijk_hoogerhuis_uitsn

Zijn eerste klus was een tekening van de duiker in de stuw van Amerongen (‘daar moeten ze wel voorzichtig mee zijn als ze de dijk gaan versterken’). Jan Hoogerhuis (76) uit Wijk bij Duurstede was jarenlang tekenaar-constructeur bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Video

Onderzoek beleving Lekdijk

Naast de verhalen die we hebben opgetekend bij de camper, hebben we ongeveer 300 aanwonenden bevraagd naar hun beleving van de Lekdijk. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport 'Sterke Lekdijk. Verhalen van bewoners en recreanten over de versterking van de Lekdijk.