Aanleg en toetsing proefvakken nieuwe weginrichting Lekdijk

Samenwerking tussen waterschap, provincie en gemeenten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein en IJsselstein werken samen om twee proefvakken te toetsen op het dijktraject tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede (als onderdeel van het project Sterke Lekdijk). Deze proefvakken vormen de opmaat naar het definitieve Beeldkwaliteitsplan van de overheden om de dijk in de komende jaren verkeersveiliger te maken voor weggebruikers.

Beeldkwaliteitsplan

De aanleg van de proefvakken start in de periode van 18 t/m 22 juli. Eerst onderzoeken de samenwerkende partijen of het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan in de praktijk voldoet om de weg van de Lekdijk opnieuw in te richten. Met de proefvakken wordt de gebruiksvriendelijkheid en de zichtbaarheid (verkeersveiligheid) getest voor verkeersdeelnemers. Ook worden de geluidseffecten onderzocht van het proefvak naar de omgeving. De uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan zal gelijk oplopen met de versterking van de Lekdijk door het waterschap.

Monitoring

Ingenieursbureau RHDHV is verantwoordelijk voor het monitoren van het proefvak. Dit bureau voert een verkeerskundig onderzoek uit vóór en ná het aanleggen van het proefvak. De zogenaamde nulmeting, een meting vooraf, wordt uitgevoerd tussen 11 en 13 juli 2022. De zogenaamde vervolgmeting wordt uitgevoerd in de maanden ná de aanleg. Monitoring betekent het tellen van verkeersbewegingen, geluidsonderzoek, een enquête onder weggebruikers en de inzet van een verkeerspsycholoog om het gedrag van de weggebruikers te monitoren.

Planning en uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Lekensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). De precieze locatie en een indruk van het resultaat wordt getoond op de kaart in bijlage 1. Onderstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer:

Wanneer

Activiteiten

Maandag 18 juli vanaf 07:00

Sluiting Lekdijk

Maandag 18 juli

Frezen asfalt

Dinsdag 19 juli

Aanbrengen asfalt

Woensdag 20 juli

Verwijderen oude en plaatsen nieuwe grasbetontegels

Donderdag 21 juli

Aanbrengen coating rijloper en plaatsen nieuwe grasbetontegels

Vrijdag 22 juli

Aanbrengen coating rijloper

Vrijdag 22 juli einde dag

Opening Lekdijk

Bereikbaarheid en omleiding

Tijdens de aanleg is een deel van Lekdijk afgesloten voor doorgaand verkeer om veiligheidsredenen. Aanwonenden en hun bezoekers kunnen gebruik maken van een andere aanrijroute. Vanuit Amerongen is de Lekdijk bereikbaar t/m adres Lekdijk 1b. De adressen Lekdijk 2 t/m 6b zijn alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De overige adressen en de Gravenbol zijn bereikbaar vanuit Wijk bij Duurstede. Op de kaart in de bijlage 2 staan de omleidingsroutes voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voor de veiligheid van fietsers is ervoor gekozen om deze zoveel mogelijk gescheiden te houden van het gemotoriseerde verkeer. Fietsers worden omgeleid via de Amerongerwetering en gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen.

Meer informatie & contact

Voor vragen over de werkzaamheden aan de proefvakken is Laura van Santen, omgevingsadviseur Wijk bij Duurstede & Amerongen bereikbaar via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Project Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Wijk bij Duurstede en Amerongen vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.