Ontwerpen voor de dijkversterking en herinrichting uiterwaard Salmsteke ter inzage

Header mailchimp logo Salmsteke Ontkiemt!

Beste belangstellende,

Van 20 oktober tot 1 december 2021 kunt u de ontwerpen inzien voor de dijkversterking en herinrichting van de uiterwaard op het traject Salmsteke. U heeft dan de gelegenheid uw reactie – of zienswijze – te geven op deze ontwerpbesluiten.

Uw reactie

De ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 20 oktober ook digitaal raadplegen via www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

Meer informatie over waar u de besluiten kunt inzien en de manier waarop u kunt reageren, vindt u op onze website: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke.

Wandelingen

Om de plannen toe te lichten, organiseren we op 17 en 20 november wandelingen in de uiterwaard bij Salmsteke. Wilt u zich voor een van de wandelingen aanmelden en met ons van gedachten wisselen over de dijkversterking? 
U kunt zich hiervoor opgeven via de knop op de website of door direct naar het inschrijfformulier te gaan via de volgende link: inschrijfformulier wandelingen Salmsteke.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project Salmsteke en de terinzagelegging?
U kunt voor al uw vragen over de dijkversterking contact opnemen met omgevingsmanager Ralph Gaastra: ralph.gaastra@hdsr.nl,
tel. 06-245 863 24.

Namens het hele team,

Ralph Gaastra
Omgevingsmanager Salmsteke
Sterke Lekdijk