Ontwerpen voor de dijkversterking en herinrichting uiterwaard Salmsteke ter inzage

De ontwerpen voor de dijkversterking op het traject Salmsteke, oftewel de ontwerpbesluiten, zijn in concept gereed. Van 20 oktober tot 16 december 2021 liggen de ontwerpbesluiten op de kantoren van de provincie Utrecht en het waterschap ter inzage. Dit houdt in dat u formeel uw reactie kunt geven op de manier waarop we de dijk willen versterken en de uiterwaard wordt heringericht met een mogelijkheid voor een horecapaviljoen.

Eerder hebben we u bericht dat u van 20 oktober tot 1 december 2021 de ontwerpen kunt inzien. Deze termijn is verlengd tot 16 december, omdat de ruimtelijke plannen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Salmsteke Uiterwaard’ wat later gepubliceerd waren dan voorzien.

Indienen zienswijze

De ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 20 oktober ook digitaal raadplegen via www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

Tot 16 december 2021 kunt u uw reactie – oftewel zienswijze – indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Utrecht
t.a.v. mevr. mr. S. Spano, afdeling LLO, team WEB
Postbus 80300
3508 TH Utrecht.

De reacties op de plannen ontvangen wij via de provincie Utrecht. Waar mogelijk nemen we deze mee in het verdere proces van de dijkversterking.

Wandelingen

Om de plannen toe te lichten, organiseren we op 17 november wandelingen in de uiterwaard bij Salmsteke. Tijdens deze wandelingen kunt u al uw vragen stellen aan ons projectteam. De wandelingen duren één uur en hebben verschillende starttijden. Er zijn slechts beperkt plekken beschikbaar.

  • woensdag 17 november: starttijden 15.00 en 16.00 uur (keuze uit twee tijdslots)

Gelet op het aantal aanmeldingen, vervangen we de wandelingen van 17 november door deze nieuwe starttijden, en de wandelingen van 20 november door een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Naast de wandelingen van 17 november om 15.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom ons in de avond te ontmoeten. We staan voor u klaar in het Dorpshuis in Lopik om u informatie te geven over de ontwerpbesluiten. U kunt dan al uw vragen aan ons stellen. Komt u ook?

  • Wanneer: woensdag 17 november
  • Tijd: tussen 19.30 en 21.30 uur (keuze uit twee tijdslots)
  • Waar: Dorpshuis de Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, 3411 DJ Lopik

Aanmelden

De geplande wandelingen en inloopbijeenkomst worden vanwege de coronamaatregelen opnieuw bekeken. Heeft u zich al aangemeld? U krijgt hierover nader bericht.

We kijken ernaar uit samen met u van gedachten te wisselen en uw vragen te beantwoorden.


Wandelingen en inloopbijeenkomst

De geplande wandelingen en inloopbijeenkomst worden vanwege de coronamaatregelen opnieuw bekeken. Heeft u zich al aangemeld? U krijgt hierover nader bericht.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project Salmsteke en de terinzagelegging? U kunt voor al uw vragen over de dijkversterking contact opnemen met omgevingsmanager dhr. R. Gaastra: ralph.gaastra@hdsr.nl, telefoonnummer 06-245 863 24.