Ontwerpen voor de dijkversterking en herinrichting uiterwaard Salmsteke ter inzage

De ontwerpen voor de dijkversterking op het traject Salmsteke, oftewel de ontwerpbesluiten, zijn in concept gereed. Van 20 oktober tot 1 december 2021 liggen de ontwerpbesluiten op de kantoren van de provincie Utrecht en het waterschap ter inzage. Dit houdt in dat u formeel uw reactie kunt geven op de manier waarop we de dijk willen versterken en de uiterwaard wordt heringericht met een mogelijkheid voor een horecapaviljoen.

Indienen zienswijze

De ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 20 oktober ook digitaal raadplegen via www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

Tot 1 december 2021 kunt u uw reactie – oftewel zienswijze – indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Utrecht
t.a.v. mevr. mr. S. Spano, afdeling LLO, team WEB
Postbus 80300
3508 TH Utrecht.

De reacties op de plannen ontvangen wij via de provincie Utrecht. Waar mogelijk nemen we deze mee in het verdere proces van de dijkversterking.

Wandelingen

Om de plannen toe te lichten, organiseren we op 17 en 20 november wandelingen in de uiterwaard bij Salmsteke. Tijdens deze wandelingen kunt u al uw vragen stellen aan ons projectteam. De wandelingen duren één uur en hebben verschillende starttijden. Er zijn slechts beperkt plekken beschikbaar.

  • woensdag 17 november: starttijden 13.00, 14.00 en 15.00 uur
  • zaterdag 20 november: starttijden 14.00, 15.00 en 16.00 uur

U kunt zich voor de wandelingen aanmelden via de knop op de website of door direct naar het inschrijfformulier te gaan, te vinden op deze pagina. We kijken ernaar uit samen met u al wandelend van gedachten te wisselen en uw vragen te beantwoorden.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project Salmsteke en de terinzagelegging? U kunt voor al uw vragen over de dijkversterking contact opnemen met omgevingsmanager dhr. R. Gaastra: ralph.gaastra@hdsr.nl, telefoonnummer 06-245 863 24.