Nieuwsbrief Salmsteke - december 2020

Header mailchimp logo Salmsteke Ontkiemt!

Beste belangstellende,

Net voor de Kerst brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Salmsteke Ontkiemt!

In deze nieuwsbrief leest u...

  • meer over het Voorlopig Ontwerp voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard.
  • veel gestelde vragen en antwoorden over het Voorlopig Ontwerp.
  • wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en wat eraan komt de komende tijd.
  • de planning op hoofdlijnen.
  • hoe innovaties bij Salmsteke tot stand komen.
  • meer over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die is opgesteld bij Salmsteke Ontkiemt!

Lees de nieuwsbrief (pdf, 286 kB).

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk hele fijne feestdagen!

Namens het hele team,

Ralph Gaastra