Waterschap en gebiedspartners zetten samenwerking voort bij project Salmsteke Ontkiemt!

Het waterschap heeft met vijf partners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de planuitwerkings- en realisatiefase van Salmsteke. Hiermee kunnen eerder gemaakte plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Tijdens een digitale ceremonie zetten de vertegenwoordigers van de verschillende partners ook nog een virtuele krabbel onder de overeenkomst.

Meer efficiëntie, meer snelheid, minder overlast

Het waterschap, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer werken intensief samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project worden de dijkversterking van de Lekdijk en de herinrichting van de uiterwaard gecombineerd. Doel is om de dijk te versterken en tegelijkertijd de kansen te benutten om het gebied mooier te maken. Door samenwerking kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving.

Veilige dijk, mooi gebied

Door de krachten te bundelen, kunnen de verschillende partners tegelijkertijd een veilige dijk realiseren én kansen voor natuur en recreatie benutten. In de verkenningsfase hebben de zes partners plannen gemaakt voor Salmsteke, die zijn verwoord in het voorkeursalternatief dijkversterking en voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard. Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, spreken de partijen het vertrouwen uit naar elkaar om de plannen verder te ontwikkelen en te realiseren.

Integraal ontwerp, duidelijkheid voor de omgeving

Een groot voordeel van de samenwerking Salmsteke Ontkiemt! is dat er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard. Hierdoor kan er met één gezicht naar buiten worden getreden en blijft het werk overzichtelijk voor de omgeving. De omgeving is in eerdere fasen al nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en ook in de komende fasen zal dit het geval zijn.

Persbericht

Lees het volledige persbericht over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst via: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk/nieuws/persberichten/waterschap/.


Contact en meer informatie

Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager dijkversterking

Heeft u vragen over de dijkversterking voor Salmsteke? Neem contact op met de omgevingsmanager van het project via mail of via telefoon +3130 209 7293 of +316 1506 8498.