Voorkeursalternatief Salmsteke definitief vastgesteld

Het Voorkeursalternatief voor dijkversterkingsproject Salmsteke is definitief vastgesteld door het algemeen bestuur. Salmsteke is één van de deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk, een dijkversterkingsopgave van 55km tussen Amerongen en Schoonhoven.

Totstandkoming van het Voorkeursalternatief

De afgelopen twee jaar hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar het gebied. Op die manier hebben we goed in kaart gebracht wat er nodig is voor de dijkversterking. Samen met bewoners en andere belanghebbenden hebben we gekeken naar mogelijkheden om de versterkingsopgave te combineren met een verbetering van de omgeving. Dat leidde tot kansrijke oplossingen die verder uitgedacht zijn. Het Voorkeursalternatief is de best mogelijke oplossing voor Salmsteke, gelet op de ambities en (milieu)effecten voor de omgeving. Deze oplossing is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, gemeente Lopik en Staatsbosbeheer.

Van 19 april tot en met 19 mei konden reacties worden verstuurd op zowel voorkeursalternatief dijk als uiterwaard. In het document Beantwoording reacties Voorkeursalternatieven Salmsteke dijk en uiterwaard (pdf, 948 kB) vindt u de reacties en beantwoording.

Hoe gaat het nu verder?

Het vaststellen van het Voorkeursalternatief betekent het einde van de verkenningsfase. We gaan verder met de planfase. In deze fase werken we een gedetailleerd ontwerp uit en doen we nader onderzoek. Daarna zullen we de benodigde procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Ook in deze fase betrekken we belanghebbenden uitgebreid bij het project. Meer informatie daarover volgt na de zomervakantie.

Ook Voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard Salmsteke definitief vastgesteld

Het voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard is vastgesteld door het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Dit voorkeursalternatief wordt in de planfase nader uitgewerkt. In het najaar staat het onderwerp investeringskosten op de agenda.


Contact

Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager