Een nieuwe fase voor Salmsteke Ontkiemt!

Salmsteke Ontkiemt! heeft de verkenningsfase afgerond met de vaststelling van het voorkeursalternatief voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard. Daarmee komt het project in de volgende fase: de planuitwerking.

In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief in meer detail uitgewerkt tot een projectplan. Ook worden in deze fase de benodigde procedures doorlopen. Tijdens de planuitwerkingsfase wordt wederom intensief contact gehouden met de belanghebbenden bij het project.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Om het voorkeursalternatief verder uit te werken wordt er de komende tijd aanvullend onderzoek verricht. Bijvoorbeeld veld- en grondonderzoek, archeologisch onderzoek en handmatige boringen. Dit onderzoek is nodig om de plannen optimaal uit te werken. De dijk en de uiterwaard blijven tijdens de onderzoeken gewoon bereikbaar. Met de resultaten van de diverse onderzoeken werken we het ontwerp per gedeelte van het gebied verder uit. Hierop volgen indivuele gespreksronden met belanghebbenden. Deze gesprekken vinden plaats tussen december 2019 en maart 2020. Op basis van de onderzoeksresultaten en de indivuele gespreksronden komen we tot een voorlopig ontwerp, dat toegelicht wordt op een openbare informatieavond halverwege 2020.

Oproep: denk mee in een werkgroep

Naar aanleiding van de presentatie van de voorkeursalternatieven voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard ontvangen we voornamelijk reacties over de onderwerpen horeaca/vrijetijdsbesteding en de mogelijkheden voor hondenuitlaters. Om deze twee onderwerpen nader in te vullen, zetten we twee werkgroepen op, waarbij we u uitnodigen om inbreng te leveren. De werkgroepen 'Pleisterplaats' en 'Hondenuitlaters' hebben tot doel om wensen en mogelijkheden scherper in beeld te krijgen. Kijk voor meer informatie over de werkgroepen op de werkgroeppagina van Salmsteke.


Contact

Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over de dijkversterking voor Salmsteke? Neem contact op met de omgevingsmanager van het project via mail of telefoon +3130 209 7293 of +316 1506 8498.