Oproep: denk mee in de werkgroep pleisterplaats of hondenuitlaters

Naar aanleiding van de presentatie van de voorkeursalternatieven voor de dijkversterking Salmsteke en de herinrichting uiterwaard kwamen er de nodige reacties over de onderwerpen horeca/vrijetijdsbesteding en mogeljkheden voor hondenuitlaters. Om deze onderwerpen nader in te vullen zetten we twee werkgroepen op.

Het deelproject Salmsteke Ontkiemt! bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we toe naar een definitief ontwerp voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard. Dat doen we graag in overleg met de belanghebbenden. De onderwerpen horeca/vrijetijdsbesteding en de mogelijkheden voor hondenuitlaters dienen nog nader ingevuld te worden. Met twee werkgroepen willen we samen met u aan de slag om een scherper beeld te vormen van de ideeën en mogelijkheden.

Werkgroep pleisterplaats

De werkgroep pleisterplaats houdt zich bezig met het onderwerp horeca/vrijetijdsbesteding. Het doel van de werkgroep is om een scherper beeld te vormen van de ideeën en mogelijkheden voor horeca, evenementen en andere vrijetijdsbesteding. De insteek wordt om vast te stellen ‘wat gunnen we elkaar’ en ‘wat is draaglijk’ en dit te vertalen naar een beeldkwaliteitsplan zodat er een beter beeld ontstaat wat we er willen realiseren. De conclusie van de werkgroep wordt aan de bestuurders voorgelegd. We zijn voor de werkgroep op zoek naar enkele bewoners uit Lopik, Ameide, jeugd uit Lopik, het recreatieschap en de gemeente Lopik. Een paar praktische zaken:

  • 5 sessies (aanpak en doel bespreken, excursie naar bestaande horeca en leisure, mogelijke varianten bespreken, uitwerken varianten en het vormen van een conclusie)
  • Looptijd: oktober 2019 - maart 2020
  • Kleine werkgroep met goede representativiteit

Werkgroep hondenuitlaters

De werkgroep hondenuitlaters brengt in kaart welke wensen en ideeën er zijn van de hondenuitlaters in het gebied. Daarbij kijken we ook hoe we die wensen kunnen afstemmen met andere wensen en uitgangspunten vanuit het gebied. We zijn op zoek naar mensen die hun hond uitlaten in het gebied Salmsteke, vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, het recreatieschap en de gemeente Lopik. De conclusie van de werkgroep wordt voorgelegd aan de bestuurders. Een paar praktische zaken:

  • 3 sessies (bespreken van doel van de werkgroep en uitgangspunten doornemen, welke alternatieven zijn er mogelijk ten opzichte van het voorkeursalternatief, vormen van een conclusie)
  • Looptijd: november 2019 - maart 2020.
  • Kleine werkgroep met goede representativiteit

Schrijf je in voor een werkgroep

Denk met ons mee en laat je stem horen. Meld je aan voor één van de twee werkgroepn door een mail te sturen naar sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van 'Werkgroep pleisterplaats' of 'Werkgroep hondenuitlaters'.

Contact

Hebt u vragen over de werkgroepen of wilt u eerst aanvullende informatie ontvangen? Neem contact op met Ralph Gaastra, rgaastra@marketeerz.com, of bel 06 2458 6324. Direct aanmelden? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van 'Werkgroep Pleisterplaats' of 'Werkgroep Hondenuitlaters'.