Hoogwater Nederrijn en Lek

Aanstaande donderdag 23 november verwachten we een hoogwatergolf in combinatie met harde wind. Dit zorgt in de nacht van donderdag op vrijdag voor een stijging van het waterpeil bij de Nederrijn en de Lek. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en bij het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in Salmsteke (Lopik) en bij de Oude Sluis Vreeswijk (Nieuwegein) nemen we voorzorgsmaatregelen. De waterveiligheid is niet in het geding.

Maatregelen

Daar waar we vanuit het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk aan het werk zijn op de dijk bij Salmsteke (Lopik) pakken we de dijk in over een afstand van ruim 400 meter. Dit doen we om te voorkomen dat de nieuwe toplaag wegspoelt op plekken waar de grasmat nog onvoldoende tot bloei is gekomen. Het inpakken van de dijk vindt plaats vanaf woensdagmiddag 22 november en zal ruim een dag in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is de weg tijdens daglicht afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn verkeersregelaars die het verkeer op de dijk in goede banen leiden. Om het waterpeil in de Oude Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) te verhogen, sluiten we de sluisdeuren. Door de verhoging van het waterpeil kunnen bevers actiever worden rondom de dijk. We voeren aanvullende inspecties uit om schade aan de dijk door bevers te voorkomen.

Verhoging waterpeil door harde wind

De hogere waterstand op de Nederrijn en de Lek wordt veroorzaakt door neerslag in het grote achterliggende afvoergebied in Duitsland en Oostenrijk. Door de harde wind van donderdagmiddag stuwt het water op vanuit zee. Dit leidt tot hogere waterpeilen, met name tussen Schoonhoven en Hagestein.


Meer informatie:

Kaart met de locatie van de voorzorgsmaatregelen.

Op de kaart is de locatie van de voorzorgsmaatregelen te zien.

Download de kaart hoogwater (Hagestein - Schoonhoven) (pdf, 2.7 MB)