Waterschap stelt Voorkeursalternatief vast voor de dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven

Header mailchimp logo SLD - SAS

Beste belangstellende,

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 6 oktober het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking van het traject Salmsteke-Schoonhoven. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsartikel op onze website: Waterschap stelt contouren vast voor de dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven - HDSR. Deze vaststelling betekent dat het plan op hoofdlijnen voor dit dijkversterkingstraject is goedgekeurd. In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, wordt het plan verder in detail uitgewerkt.

Meer informatie op de website

Op onze website leest u alle informatie over het Voorkeursalternatief en vindt u ook een filmpje met meer uitleg, een publieksfolder en de reactienota. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Koen Mathot, telefoonnummer 06 8294 1609.

Naar de website >

Met vriendelijke groet,
Koen Mathot
Omgevingsmanager Salmsteke-Schoonhoven