Online bijeenkomsten Salmsteke-Schoonhoven: bent u er ook bij?

Header mailchimp logo SLD - SAS

Beste belangstellende,

Wij nodigen u van harte uit voor de online bijeenkomsten op 18 en 20 januari 2022. Bent u er ook bij?

Programma

Op het programma staat het volgende:

  • een presentatie van het verkennende ontwerp van de uiterwaarden langs de dijk tussen Salmsteke en Schoonhoven.
  • het natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden, waaraan de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken.
  • de kansen voor recreatie en cultuurhistorie.
  • de meekoppelkansen en door bewoners en organisaties ingebrachte ideeën. Meekoppelkansen zijn kansen die we samen met de dijkversterking kunnen uitvoeren, waardoor minder overlast is voor de omgeving.

Onze gebiedspartners de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Informatie

U kunt de verkennende ontwerpen voor de uiterwaarden en de lijst met ideeën nu al inzien op onze website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke-schoonhoven.

Meer informatie vindt u in het volgende nieuwsbericht:
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke-schoonhove/nieuws/nieuws/online-salmsteke/

Meldt u zich aan voor een van de sessies? U kunt hiervoor de aanmeldknop op onze website gebruiken.

Contact

Heeft u vragen over de bijeenkomsten, het ontwerp of de meekoppelkansen? Neemt u dan contact met mij op via sterkelekdijk@hdsr.nl of telefoonnummer 06 8294 1609. Via onze website kunt u op de hoogte blijven van het dijkversterkingsproject.

Zien wij u op 18 of 20 januari? Ik wens u alvast fijne feestdagen en een goed begin van 2022.

Namens de gebiedspartners,

Koen Mathot

Omgevingsmanager Salmsteke-Schoonhoven 
Sterke Lekdijk