Online bewonersbijeenkomsten Salmsteke-Schoonhoven over verkennend ontwerp uiterwaarden en meekoppelkansen

Op 18 en 20 januari 2022 zijn belangstellenden van harte welkom om onze online bewonersbijeenkomst bij te wonen. Via een livestream zijn ook onze gebiedspartners Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik aanwezig. We vertellen u graag meer over de manier waarop we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in de uiterwaarden willen vormgeven bij het uitvoeren van de dijkversterking. Ook geven we veel aandacht aan de kansrijke ideeën. Bent u er ook bij?

Programma

De provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer presenteren het verkennende ontwerp voor de uiterwaarden De Bol, Collegewaard en Willige Langerak. Op onze website kunt u de ontwerpen inzien. Deze gebiedspartners werken aan een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden. Het doel van dit project is om in de uiterwaarden de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. Wij hebben met onze gebiedspartners afgesproken om het dijkversterkingsproject Salmsteke-Schoonhoven en het natuurontwikkelingsproject uit te voeren als één integraal, gezamenlijk project.

Daarnaast bespreken we met u de meekoppelkansen, zoals we deze hebben verzameld, samen met uw inbreng. Meekoppelkansen zijn kansen die we samen met de dijkversterking kunnen uitvoeren, waardoor minder overlast is voor de omgeving. Uw reacties op zowel het ontwerp als de meekoppelkansen stellen we zeer op prijs. We delen met u wat we doen met de door u ingebrachte ideeën en kansen voor verbeteringen van recreatie en cultuurhistorie. Tijdens de online sessies willen we hier met uw inbreng meer duidelijkheid in krijgen. Op onze website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas vindt u de lijst met alle ingebrachte kansen. Kansrijke ideeën nemen we mee in het gezamenlijke ontwerp van de uiterwaarden en de dijk.

Uw mening over het eerste ontwerp Uiterwaarden

Het verkennende ontwerp voor de uiterwaarden vindt u op onze website. Graag vragen wij uw mening over het ontwerp, op basis van uw kennis over het gebied. Wilt u hier meer over weten of heeft u aandachtspunten? Tijdens onze online bijeenkomsten geven we uitleg en staan we klaar om uw vragen te beantwoorden.


Aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 14 januari 2022 inschrijven via de aanmeldknop op onze website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke-schoonhoven, voor één van de vier online sessies:

  • dinsdag 18 januari 19:45 uur - 20.55 uur (VOL)
  • dinsdag 18 januari 21:00 uur - 22:10 uur (VOL)
  • donderdag 20 januari 19:45 uur - 20.55 uur (VOL)
  • donderdag 20 januari 21:00 uur - 22:10 uur (VERVALLEN)

We ontvingen veel aanmeldingen. Inmiddels is de aanmeldingstermijn gesloten. Heeft u zich aangemeld? U ontvangt binnenkort een e-mail met de link naar de door u gekozen online sessie. De linkjes van de livestreams komen ook op de website.

Coronamaatregelen

Als overheden volgen we de coronaregels van de Rijksoverheid, als het gaat om (fysieke) bijeenkomsten. Om deze reden vinden onze bijeenkomsten online plaats, via een livestream op Microsoft Teams. Wij hopen u later in 2022 weer live te ontmoeten. Indien de coronamaatregelen het toelaten willen we graag in het nieuwe jaar met u in gesprek, door korte wandelingen te organiseren in de uitwaarden. We kunnen dan in kleinere groepen door het gebied lopen en het gesprek voeren over de kansen zoals gepresenteerd tijdens de online bijeenkomsten. Zodra meer bekend is over deze wandelingen, sturen we u de uitnodiging per e-mail.

Informatie en contact

Blijf op de hoogte van het project via onze website of de digitale nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke-schoonhoven. Heeft u vragen? Bel of mail gerust met Koen Mathot, omgevingsmanager, via mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl of telefoonnummer 06 8294 1609.