Waterschap en gebiedspartners gaan voor veilige Lekdijk met volop kansen voor de omgeving

Het waterschap heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Lopik, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat voor de verkenningsfase van de versterking van de Lekdijk. Hiermee geven de partners aan dat ze de ambitie hebben om samen gebiedsontwikkelingen op te pakken.

Een veilige Lekdijk met kansen voor het gebied

De dijkversterking biedt kansen om tegelijkertijd extra wensen in het gebied te realiseren. Bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage tussen de Lopikerwaard en de Lek en het uitvoeren van groot onderhoud aan gemaal De Koekoek in Lopik. De komende tijd wordt onderzocht welke kansen voor de omgeving daadwerkelijk mogelijk zijn.

Kansen voor recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie

Nu de Lekdijk moet worden versterkt, zijn er ook volop kansen om aan de slag te gaan met recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie in het gebied. Wandelroutes rond de dijk kunnen worden uitgebreid en veilig fietsen op de dijk is een belangrijk aandachtspunt. In de uiterwaarden kunnen de natuurwaarden worden versterkt, onder andere bij Willige Langerak en De Bol. Voor cultuurhistorie wordt er gekeken hoe de ‘heul’ Wiel en Vogelzang kan worden hersteld. Het gaat hier om een eeuwenoud uitstroomgemaal van de achterliggende polder.

Samenwerking

Met de samenwerking kunnen de partners kennis uit het gebied bundelen en expertise samen inzetten om plannen te combineren. Door verschillende kansen voor het gebied tegelijkertijd op te pakken, kunnen deze vaak efficiënter worden uitgevoerd, met minder hinder voor de omgeving.

Volledig persbericht

Het volledige persbericht staat online en is te benaderen via de volgende link: persbericht samenwerkingsovereenkomst Salmsteke - Schoonhoven.