Online bewonersavond op 30 juni over het Voorkeursalternatief

Voor het traject Salmsteke-Schoonhoven heeft het waterschap het plan op hoofdlijnen gereed voor de dijkversterking. Dit Voorkeursalternatief is tot stand gekomen met inbreng van het waterschap, bewoners, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeenten Lopik en Krimpenerwaard en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Tijdens een online bewonersavond op woensdag 30 juni lichten we het plan toe en is er volop ruimte voor vragen.

Livestream

De interactieve bewonersavond vindt plaats op woensdag 30 juni van 20.00 tot 21.00 uur in de vorm van een livestream. Tijdens de online bewonersavond vertellen we u graag over de inhoud en opbouw van het Voorkeursalternatief en hoe het proces verder verloopt. Ook is er volop ruimte voor vragen, die we live tijdens de uitzending zullen behandelen.

Bekijk het Voorkeursalternatief

We hebben een samenvatting gemaakt van het Voorkeursalternatief die u kunt terugvinden op onze website. In deze samenvatting staan de belangrijkste onderdelen uit het plan op hoofdlijnen benoemd.

Bekijk ook de complete conceptnota Voorkeursalternatief voor achtergronden bij gemaakte keuzes.


Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over het Voorkeursalternatief of de dijkversterking? Neem contact op via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Koen Mathot, telefoonnummer 06 8294 1609.

Volledige conceptnota Voorkeursalternatief