Kijk de livestream terug over het Voorkeursalternatief en reageer

Woensdagavond 30 juni organiseerden we een online bewonersavond over het Voorkeursalternatief via een livestream. Tientallen bewoners keken mee en stelden vragen over het plan op hoofdlijnen. De livestream terugkijken kan op deze pagina.

Waar gaat de livestream over?

Tijdens de livestream komt aan bod welk proces is voorafgegaan aan het Voorkeursalternatief. De inhoud van het plan wordt besproken en er wordt vooruit gekeken naar de periode na vaststelling van het Voorkeursalternatief. Ook komen er een groot aantal vragen van kijkers aan bod.

Bekijk de livestream (vanaf 6.55)

Via de volgende link kunt u de livestream terugkijken of beluisteren: https://vimeo.com/568822048/954881593a

Reageren op het Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is de laatste stap van de verkenningsfase. Na vaststelling van dit plan door het Algemeen Bestuur van het waterschap, werken we het verder uit in de planuitwerkingsfase. We horen graag wat u van het Voorkeursalternatief vindt. U kunt hierop reageren tot en met 6 augustus 2021. Dit kan per mail: sterkelekdijk@hdsr.nl of telefonisch door te bellen met Koen Mathot: 0682941609.

Wat doen we met uw reactie?

Alle binnengekomen reacties tot en met 6 augustus, net als de vragen uit de livestream, voorzien we van een antwoord en worden opgenomen in de Nota van Reactie. Dit document wordt onderdeel van de Nota Voorkeursalternatief. Hiermee worden de binnengekomen vragen en reacties meegenomen door het Algemeen Bestuur bij de besluitvorming over het Voorkeursalternatief. Reacties die na 6 augustus binnenkomen, nemen we mee in het vervolgtraject van de dijkversterking.


Salmsteke - Schoonhoven

Salmsteke - Schoonhoven

Bekijk het Voorkeursalternatief

We hebben een samenvatting gemaakt van het Voorkeursalternatief die u kunt terugvinden op onze website. In deze samenvatting staan de belangrijkste onderdelen uit het plan op hoofdlijnen benoemd. Bekijk ook de volledige conceptnota Voorkeursalternatief, waarin meer informatie over gemaakte keuzes is te vinden.

Reageren en contact

Reageren op het Voorkeursalternatief kan door te mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl of contact op te nemen met omgevingsmanager Koen Mathot: 0682941609.