Kijk de livestream terug over het Voorkeursalternatief en reageer

Woensdagavond 30 juni organiseerden we een online bewonersavond over het Voorkeursalternatief via een livestream. Tientallen bewoners keken mee en stelden vragen over het plan op hoofdlijnen. De livestream terugkijken kan op deze pagina.

Waar gaat de livestream over?

Tijdens de livestream komt aan bod welk proces is voorafgegaan aan het Voorkeursalternatief. De inhoud van het plan wordt besproken en er wordt vooruit gekeken naar de periode na vaststelling van het Voorkeursalternatief. Ook komen er een groot aantal vragen van kijkers aan bod.

Bekijk de livestream (vanaf 6.55)

Reageren op het Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is de laatste stap van de verkenningsfase. Na vaststelling van dit plan door het Algemeen Bestuur van het waterschap, werken we het verder uit in de planuitwerkingsfase. We horen graag wat u van het Voorkeursalternatief vindt. U kunt hierop reageren tot en met 30 juli 2021. Dit kan per mail: sterkelekdijk@hdsr.nl of telefonisch door te bellen met Koen Mathot: 0682941609.

Wat doen we met uw reactie?

Alle binnengekomen reacties, net als de vragen uit de livestream, voorzien we van een antwoord en worden opgenomen in de Nota van Reactie. Dit document wordt onderdeel van de Nota Voorkeursalternatief. Hiermee worden de binnengekomen vragen en reacties meegenomen door het Algemeen Bestuur bij de besluitvorming over het Voorkeursalternatief.

Inloopbijeenkomst op zaterdag 4 september

Als waterschap volgen we de coronaregels van de Rijksoverheid. Op dit moment lijkt het weer mogelijk om live bijeenkomsten te gaan organiseren. Daarom plannen we een live inloopbijeenkomst op zaterdag 4 september. Daar presenteren we nogmaals het Voorkeursalternatief en kunt u persoonlijk in gesprek gaan met het projectteam. Uw reacties en vragen tijdens die bijeenkomst nemen we mee bij de verdere uitwerking van het plan voor de dijkversterking.


Salmsteke - Schoonhoven

Salmsteke - Schoonhoven

Bekijk het Voorkeursalternatief

We hebben een samenvatting gemaakt van het Voorkeursalternatief die u kunt terugvinden op onze website. In deze samenvatting staan de belangrijkste onderdelen uit het plan op hoofdlijnen benoemd. Bekijk ook de volledige conceptnota Voorkeursalternatief, waarin meer informatie over gemaakte keuzes is te vinden.

Reageren en contact

Reageren op het Voorkeursalternatief kan door te mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl of contact op te nemen met omgevingsmanager Koen Mathot: 0682941609.